Wiedza, Edukacja wyższa, kariera

Unia Lubelska

Posted by on Sie 2, 2013 in Historia | 0 comments

Ta unia rozpoczyna nowy stopień dwóch państw: spora większość prawosławna przechodzi w granice Polski a klinem w to wszystko wchodzi protestantyzm(Spór prawosławia i katolicyzmu-spór kulturowy, przywileje, sprawy konfesyjne kiedy królowie wtrącali się do decyzji biskupów)
Liberalna polityka Augusta sprzyjała protestantom, rozszerzył się szczególnie na Litwie(różne sekty)-wspierany przez magnatów Litewskich(jako trzecia siła która zrównoważy konflikt w gronie prawosławiem a chrześcijaństwem. Litwa chociaż jagiełłów przyjął chrzest była temu nie chętna. Magnaci działali na rzecz wzmacniania protestantyzmu: liczne szkoły protestanckie: Beresko, Kisieli, Moszcza, Lachowie-przyciągały młodzież szlachecka.
Reakcja: sprowadzenie Jezuitów, którzy działali głównie na terenie Litwy, gęsta sieć klasztorów, kolegia zakładane poprzez mnichów, 1574-ustanowiono prowincje jezuicką-Wilno- najbardziej prężna działalność. Szkoły protestanckie zaczeły przyciągać prawosławnych, prawosławie –szkoły osobiste przy tak zwanych bractwach jako reakcja na przystępowanie do szkół protes. i jezuickich. Bractwa –specyfika prawosławia na litewsko-polskiego, rodzaj samoorganizacji, zaniepokojonych hegemonią protestantyzmu chrześcijaństwa, zakładane przy klasztorach, które uważane za ostoje prawosławia. Te szkoły wykorzystywały technikę w ruskich klasztorach , co różniło te szkoły od skryptu ze szkół jezuickich czy protestanckich. Zapraszano greków- w znaczącej liczbie przypadków z Mołdawii.
Prestiżowe szkoły brackie: Wilno 1584, Lwów 1585 do Lwowa przybył np. zostały egzarcha Konstantynopola metropolita Arseniusz, w Wilnie zakładano drukarnie, sieć szkół się rozszerzała, ważne ośrodki kulturotwórcze prawosławne.

Więcej

Jezuici

Posted by on Lip 29, 2013 in Historia | 0 comments

Jezuici- na tych terenach zaczęli zakładać bractwa, ich sposób dostosowywanie się do środowiska, lata 80- XVI wieku- najwięcej ich powstało Najświętszej Maryi Panny, Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Ciała Jezusa- najważniejsze.
Koniec wieku XVI upłynął na terenach litewskich pod znakiem działalności jezuitów- oni kształtowali kulturę na tych terenach(powołanie przez Sobór Trydencki do walki z protestantyzmem)
Piotr Skarga 1-szy założyciel i rektor Wileńskiego Kolegium.
1577 – opublikował traktat ‘”O Jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu, w celu uprzedzenia i przekonania narodu ruskiego słuchającego Greków”. Był to program nowicjusz przyłączenie diecezji prawosławnych do kościoła rzymskokatolickiego(on stanowił skrajnie prawe skrzydło, przeciwnik unii, chciał nawrócenia ich na katolicyzm)Wysuwał do kościoła prawosławnego szereg zarzutów o charakterze dogmatycznym i kanonicznym, zarzucał tez, że posługuje się językiem starocerkiewnym, uważał jedynie łacinę i grekę za języki liturgiczne.

Więcej