Wiedza, Edukacja wyższa, kariera

Callan

Posted by on Sie 27, 2013 in Metodyka | 0 comments

Metoda Callana, która zaistniała w Polsce w latach 90tych, zakłada, że w ciągu 160 godzin dydaktycznych/w porównaniu z 640 h nauczania tzw. tradycyjnego nauczania, a raczej eklektycznego/, przygotuje uczącego się do egzaminu FCE. 4 razy szybciej……..
Metoda oparta jest na metodzie bezpośredniej/dialogu między nauczycielem i uczniem/ oraz dodatkowo metodzie audiolingwalnej, behawioralnej zasadzie zaprojektowania nawyków przez dryle językowe, repetycję i memoryzację. Odpowiedzi ucznia są szybkie, bez zastanowienia. Tempo i dynamika odgrywają bardzo ważną rolę. Nauczyciel nie posiada wyboru; musi postępować ściśle z wytycznymi metody. Konwersacja, swobodne wypowiedzi czy pogawędki nie mają tu miejsca; są stratą czasu wg tej metody. Uczący się są pasywnymi, biernymi odbiorcami, którzy bezmyślnie powtarzają, a  im szybciej udzielą odpowiedzi na pytania, tym lepiej; jak automaty. Obowiązuje procedura: pytanie-odpowiedź. Uczenie języka jest szybkie, bez akcentów kulturowych.

Więcej

Metody współczesne

Posted by on Lip 7, 2013 in Metodyka | 0 comments

Wspomniany na wstępie eklektyzm w nauczaniu języków obcych jest niczym innym jak metodą współczesną, na dzień obecny wykorzystywaną w nauce języków obcych w przypadku szkolnej.
Oznacza to, że nauczyciel języka obcego, świadomy istnienia wyżej wymienionych metod i ich technik, uczy w metodę eklektyczny, dobierając różnorakie metody i ich technologie do odpowiednich faz lekcji, materiału językowego, potrzeb uczących się, wieku uczących się i ich cech osobowościowych.
Obecnie nauczyciel języka obcego posiada za zadanie stwarzać okoliczności sprzyjające uczeniu się; motywować ucznia do pracy, ułatwiać mu uczenie się. Uczyć to oznacza organizować przestrzeń edukacyjnej aktywności dla uczniów –  to najbardziej trendy trends/kierunki w polityce językowej Rady Europy i w to wierzymy w dobrej szkole polskiej.
Dzisiaj nauczyciel schodzi na drugi plan, jest wyłącznie trenerem. Dzisiaj nie wierzymy w nauczanie; wierzymy w uczenie się pod okiem trenera, przewodnika, doradcy językowego.
Mówimy tu o sytuacji normalnej, a może jednak zbyt idealistycznej  w polskiej rzeczywistości? Mowa tu o nauczycielu, który poznał dogłębnie metodykę nauczania języka obcego i ma czas , a oprócz tego chęć uczyć eklektycznie, tzn. dobierać te wszystkie elementy, łaczyć je tak, żeby  nauczanie było atrakcyjne i skuteczne dla niego samego, ale przede wszystkim dla jego ucznia. Żeby nie nudzić siebie, ale głównie ucznia. Chciałoby się wierzyć, że polski system szkolnictwa sprzyja takiej postawie nauczyciela, a że polska ekonomia gwarantuje mu godne życie. Ale czy rzeczywiście?

Więcej

Metodyka

Posted by on Maj 19, 2013 in Metodyka | 0 comments

Pojawienie się Metody Bezpośredniej zbiegło się w czasie z pojawieniem się nowej szkoły myślenia, wg której nauka języka obcego powinna odbywać się tylko w języku obcym, bez tłumaczenia oraz z naciskiem na kojarzenie znaczenia i idei ze słownictwem języka obcego. Metoda zyskała na popularności w pierwszej połowie XX wieku, priorytetowo w europejskich własnych szkołach językowych. Jednym z najbardziej znanych popularyzatorów był Niemiec Charles Berlitz, którego szkoły i „Metoda Berlitz’a” są obecnie znane na pełnym świecie
Metoda ta ma jednak swoje minusy. Trudno ją zastosować w szkołach publicznych, gdzie klasy są liczebne, a budżet ograniczony. W latach 20-tych metoda ta zaczęła upadać i wielu nauczycieli powróciło do tradycyjnej Metody Gramatyczno-Tłumaczeniowej, którą uważano za bardziej „akademicką”. Metoda Bezpośrednia cały czas cieszy się popularnością w szkołach osobistych i dała ona podwaliny Metodzie Audiolingwalnej

Więcej