Wiedza, Edukacja wyższa, kariera

Korzystanie z pomocy prawnej

Posted by on Paź 28, 2015 in Nauka, Ustawodawstwo | 0 comments

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której potrzebna mu będzie pomoc prawna. Nie znamy się na jakiś szczegółowych przepisach prawa, a informacje znajdujące się w internecie zazwyczaj nie są dla nas zbyt zrozumiałe. Zatem gdzie szukać profesjonalnej pomocy?

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest kancelaria adwokacka lub prawa. W okolicy na pewno znajdują się takie miejsca. Warto wybrać kancelarię, którą nam ktoś poleci. Dobrze, aby była ona doświadczona oraz specjalizowała się w sprawach podobnych do naszej. Prawnik udziela potrzebnych informacji, pomaga zdecydować jakie działania podjąć oraz reprezentuje klienta w czasie rozpraw sądowych.

W jakich sytuacjach potrzebna jest pomoc prawnika?
Oczywiście są różne przypadki. Wymieńmy te najbardziej popularne. Bardzo często z porad korzystamy, jeżeli musimy podpisać jakąś ważną umowę lub przygotować istotny dokument. Do radcy udają się więc osoby, które chcą spisać testament, te które zamierzają przekazać darowiznę. Część osób potrzebuje pomocy, gdyż zostały oszukane. Oszuści działają na różne sposoby. Jeżeli chcemy kogoś oskarżyć lub domagać się odszkodowania, potrzebny będzie prawnik lub adwokat. Bardzo wiele kancelarii zajmuje się sprawami rozwodowymi. Przygotowują pozwy rozwodowe oraz reprezentują klienta w sądzie. W czasie takich spraw zostaje ustalony zazwyczaj podział majątku czy kwestia opieki nad dziećmi.

Więcej

Radni

Posted by on Maj 31, 2013 in Ustawodawstwo | 0 comments

W ramach wykonywania mandatu radny ma obowiązek reprezentować wyborców, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i ich organizacjami, podejmować zgłaszane postulaty i przedstawiać je organom gminy. Ponadto radny musi brać udział w pracach rady i jej komisji , a oprócz tego innych instytucji samorządowych, do których radny został wybrany albo desygnowany. W przypadku niewywiązania się radnego z obowiązków, prawo nie przewiduje sankcji administracyjnych, a tylko jego odpowiedzialność polityczną. Radni mogą zrzeszać się w klubach.
Radny pełni swą funkcję społecznie i nie ma podstaw do zatrudnienia go w celu pełnienia zadań w radzie na podstawie stosunku pracy czy także stosunków cywilnych. W celu zaprojektowania radnym optymalnych warunków pracy zapewnia się im ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, a rozwiązanie stosunku pracy z radnymi wymaga uprzedniej potwierdzenia rady gminy. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Radnemu przysługują diety oraz dodatkowo zwrot cen podróży służbowych.

Więcej